home

Recent gepubliceerd:

• ‘De glorie van God en de kerkdienst. Deel 1: ‘Gewicht en grootsheid’ in Calvijns liturgievisie’, EREdienst, jrg 51 nummer 1 (februari 2024) 3-5.
• Bespreking lied ‘O grote God die liefde zijt’ (Liedboek 838). Klik hier.
• Bespreking lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ (Liedboek 913). Klik hier.
• Bespreking lied ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ (Liedboek 800). Klik hier.
• Bespreking melodie ‘O Christus, woord der eeuwigheid’. Klik hier.
• ‘Liederen bij de zeven werken van barmhartigheid’ in: Misericordia. Zeven werken van barmhartigheid. Sietze de Vries, Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries (Uitgave Stichting JSB Records) blz. 45-58. Meer info klik hier.

Lezingen:

Regelmatig geef ik lezingen over allerlei onderwerpen
op het terrein van de (protestantse) kerkmuziek.
Voor het houden van een lezing kunt u mij benaderen via mijn e-mailadres.

Tweede oplage van mijn boek:

Zingen en zeggen – Artikelen en columns op het gebied van liturgie en kerkmuziek
klik hier voor meer informatie en bestelwijze