home

Recent gepubliceerd:

• ‘Liederen bij de zeven werken van barmhartigheid’ in: Misericordia. Zeven werken van barmhartigheid. Sietze de Vries, Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries (Uitgave Stichting JSB Records) blz. 45-58. Meer info klik hier.
• Bespreking lied ‘Nu daagt het in het oosten’  (Liedboek 444). Klik hier.
• Bespreking lied ”k Wil U, o God, mijn dank betalen’ (Liedboek 245). Klik hier.
• Bespreking melodieën Liedboek 561 (‘O liefde, die verborgen zijt’), 607 (‘Gij zijt voorbijgegaan), 1012 (‘Geef aan de wereld vrede, Heer’).
• Bespreking lied ‘Geef ons genadig, Here God’ (Liedboek 414). Klik hier.
• ‘Orgelspel in de protestantse kerkdienst tussen 1938 en 1960’, Het Orgel jrg. 119 nr. 6 (november 2023) 16-22.
• ‘Het orgelspel voor de dienst’, EREdienst, jrg 50 nr 5 (oktober 2023) 4-8.

Lezingen:

Regelmatig geef ik lezingen over allerlei onderwerpen
op het terrein van de (protestantse) kerkmuziek.
Voor het houden van een lezing kunt u mij benaderen via mijn e-mailadres.

Tweede oplage van mijn boek:

Zingen en zeggen – Artikelen en columns op het gebied van liturgie en kerkmuziek
klik hier voor meer informatie en bestelwijze