Alles in allen zult Gij voor ons zijn

Een avondmaalslied

 

 

 

 

 

 

 

2. Niemand is waard uw gast te mogen zijn.
    Niemand van ons wordt rein voor U bevonden.
    Uw tien geboden hebben wij geschonden.
    Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein. 

3. Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,
    leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken,
    hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken,
    hoe Gij voor ons de zonde op U nam.

4. Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.
    Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten.
    Ons hart omhoog! – vanwaar wij U verwachten:
    alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

5. Allen die eten van het ene brood,
    allen die drinken uit dezelfde beker,
    allen die U geloven, weten zeker:
    allen in Christus! Alles door zijn dood!

6. Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn,
    allen die door de Geest zich laten leiden,
    zij allen zullen zich in U verblijden:
    alles in allen zult Gij voor ons zijn.

tekst: Jan Smelik
melodie: Frits Mehrtens – ‘Alles wat over ons geschreven is’

Download powerpoint-versie

Download tekst in Word