boeken & boek-artikelen

 

2023
‘Liederen bij de zeven werken van barmhartigheid’ in: Misericordia. Zeven werken van barmhartigheid. Sietze de Vries, Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries (Uitgave Stichting JSB Records) blz. 45-58. Meer info klik hier

Toelichtingen op circa 40 melodieën uit het Geneefse psalter in:
Willem Barnard/Guillaume van der Graft, In wind en vuur. Alle liederen toegelicht. Uitgave: Skandalon 2023. Meer info

2018
Zingen en zeggen. Artikelen en columns op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Uitgave in eigen beheer (2018). Meer info & bestellen

2017
‘Luther en de muziek’. in: Tanja Kootte (red.), De kracht van Luther. Uitgave:  WBooks en Museum Catharijneconvent (2017) 123-134.

2015
Programmatoelichting cd-boek ‘Actus tragicus’ (Bach in Context V). 

2014
Lemma ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’, in: The Canterbury Dictionary of Hymnology (http://www.hymnology.co.uk).

‘Vater unser’, in: cd-boek Vater unser (Bach in context IV) Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam (2014).

2013
‘Fürchte dich nicht’, in: cd-boek Fürchte dich nicht (Bach in context III, Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam. (2013).

Het nieuwe liedboek in woord en beeld. Uitgave: Boekencentrum Zoetermeer (ism Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) 2013. [uitverkocht] Voor meer informatie klik hier

2012
‘Ein feste Burg | Bach en Luther’, in: cd-boek Bach en Luther (Bach in context II), Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam. (2012)

2009
Geloof in Nederland
, Deel 24: Geestelijke liederen.
Uitgeverij Waanders Zwolle 2009. [uitverkocht]

Eredienstwaardig (Bedum 2009 = Cahier nummer 80 van de Stichting Woord en Wereld). Klik hier voor meer info

‘Calvijn en de muziek’. in: Karla Apperloo-Boersma en Herman J. Selderhuis, Calvijn en de Nederlanden. Apeldoorn 2009, pag. 168-182.. ISBN 978-90-79771-03-5.

2005
Gods lof op de lippen (Aspecten van liturgie en kerkmuziek)
. Zoetermeer: Boekencentrum 2005. [uitverkocht]

2001
‘De calvinistische traditie´, in: Jan R. Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied, een geschiedenis. Zoetermeer: Mozaïek 2001, § 9 t/m 18, pag. 249-289.

´Stichtelijke zang rond het harmonium´, in: Louis Peter Grijp (ed.), Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam: Amsterdam University Press 2001), pag. 547-552.

1995
‘Koraalboeken bij hedendaagse gezangbundels’, in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 161-164.

‘Gezangbundels uit de periode 1900 tot heden’, in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 147-160.

‘Gezangbundels uit de periode 1566-1900’, in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 132-146.

‘Kerkmuziek in de hedendaagse protestantse kerken’, in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer 1995, pag. 42-47.

‘Opvattingen over muziek in de kerkgeschiedenis’, in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 25-41.

1993
O Sangerige Keeltjes! De liedcultuur en het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden tussen 1550 en 1650. Leiden: Uitgeverij J.J. Groen en Zoon 1993 (Transparant Reeks nr 2).