Lied van dienstbaarheid

2. Heiland, U hebt aangenomen
    de gestalte van een slaaf
    om te dienen en te komen
    tot een wereld, nieuw en gaaf.
    Heer, die hemelhoog verheven
    voor ons bij de Vader pleit,
    zend uw Geest en maak ons leven
    teken van uw dienstbaarheid.

3. Geef ons kracht, laat ons niet dralen
    om in woord en sacrament
    van uw daden te verhalen
    want zij tonen wie U bent:
    Wolk van vuur bij nacht en ontij,
    voor wie dwaalt in duisternis;
    Morgenster, die roept van verre
    dat uw dag aanstaande is.

4. Laat ons steeds de woorden spreken
    die U zelf te spreken geeft.
    Laat ons vieren met uw tekens
    wie U bent en dat U leeft,
    dat uw stem niet zal verstommen,
    dat uw licht niet wordt gedoofd.
    Levend Woord en licht der wereld:
    wees in eeuwigheid geloofd!

tekst: Jan Smelik
melodie: Freylinghausen’s Geistreiches Gesang-Buch 1704

– ‘O Durchbrecher aller Bande’

Download de powerpointversie

Download de tekst in Word