liederen

Hieronder vindt u links naar liederen van mijn hand.
De liederen kunnen vrij gebruikt worden.
Onder de liederen staan downloads van de tekst in Word en van een  powerpointversie

 

Heer Jezus, denk aan mij

In februari 2009 maakte ik een evensong mee in King’s College Cambridge, waar ‘Lord Jesus, think on me’ als slothymne werd gezongen. Het lied bleef sindsdien bij me en in december 2020 maakte ik een zeer vrije vertaling.

De Heer zij hoog geprezen

Dit lied is een compleet nieuwe versie van een lied dat ik zo’n veertig jaar geleden schreef. Van die oude versie zijn slechts een paar regels blijven staan, de rest dateert uit december 2020.

Lied van dienstbaarheid

Dit lied werd in 2006 geschreven en kan bijvoorbeeld gezongen worden bij bevestiging van ambtsdragers.

O God die ons uit stof formeerde

Het lied heeft in de editie 2006 van het Gereformeerd Kerkboek gestaan. Luuk Sikkema maakte er een prachtige melodie bij.

Nabij u is het woord

Op 31 oktober 1992 vierde de vereniging ‘Evangelisatie & Recreatie’ van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) een lustrum. Het lied ‘Nabij u is het woord’ is op verzoek van deze vereniging gemaakt.

Het zaad zal vruchten dragen

In 1990 gaven de cantorij van de Theologische Universiteit o.l.v. Bob Vuijk en het jongerenkoor Vox Nova o.l.v. Rolf Drost een dubbelconcert in Utrecht en Kampen. Het concert wilde een voorbeeld zijn hoe kerkmuziek (waaronder nieuwe kerkliederen) kan functioneren in een orde van dienst van gereformeerde snit. Er was onder meer een gezongen lezing uit 1 Korintiërs 15. ‘Het zaad zal vruchten dragen’ is voor dit concert geschreven.

In de bundel Weerklank (gez. 67) gaat de liedtekst vergezeld van de melodie van ‘Wat zijn de goede vruchten’. Deze melodiekeuze is niet van mij en vind ik ook geen gelukkige. Indien men een alternatief voor de melodie van Petzold wenst, neme men die van Psalm 128.

Alles in allen zult Gij voor ons zijn

Dit lied is voor het tweede liturgiecongres dat de werkgroep Eredienst van de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten op 31 maart 1990 in Bunschoten-Spakenburg. Onderwerp van dat congres was de viering van het avondmaal.