liederen

Hieronder vindt u links naar liederen van mijn hand.
De liederen kunnen vrij gebruikt worden.
Onder de liederen staan downloads van de tekst in Word en van een  powerpointversie

Kom allen, prijs in deze tijd (nieuwjaarslied)

Geschreven in december 2022. Het lied ‘Lobpreiset all zu dieser Zeit’ komt oorspronkelijk uit het katholieke liedboek Gotteslob, en staat momenteel in diverse Duitstalige katholieke en protestantse liedbundels. De eerste twee strofen zijn gebaseerd op ‘Neujahrsgesang’ van Heinrich Bone uit de tweede druk van zijn bundel Cantate! Katholisches Gesangbuch nebst einem vollständigen Gebet- und Andachtsbuche (1852 nr. 75). De slotstrofe is gemaakt door de samenstellers van Gotteslob. Daar zijn de laatste drie regels gelijk aan die van strofe 1 en 2. In mijn vertaling/bewerking heb ik echter de thematiek van tijd en zon (van de gerechtigheid, vgl. Mal. 3,20, zie ook Openbaring 22,5))  doorgevoerd in de slotregels. In Nederland is de melodie vooral bekend van het lied ‘Het duurt niet lang meer voor de tijd’ (Liedboek 748). Eventueel kan men ook de wijs ‘Nun freut euch lieben Christen gmein’ (Liedboek 654) gebruiken.

Kroon Hem, die werd gekroond

Een vertaling van de bekende Engelse hymn ‘Crown Him with many crowns’ van Matthew Bridges. De oorspronkelijke tekst werd voor het eerst gepubliceerd in de tweede editie van Hymns of the Heart, for the Use of Catholics (1851, blz. 58-61). Het lied telde zes coupletten en droeg als titel: “In capite ejus, diademata multa. Apoc. XIX. 12.” (Op zijn hoofd [had Hij] veel kronen. Openbaring 19:12).
Met uitzondering van het slotcouplet verscheen het lied in 1868 in de Appendix bij de bundel Hymns Ancient & Modern. Daarin werd ook de melodie van George Job Elvey, die de naam ‘Diademata’ kreeg, voor het eerst gepubliceerd. In deze vorm (met 5 coupletten en de Elvey-melodie) kwam het lied in talrijke Engelstalige bundels terecht.
In Nederland werd het lied bekend en geliefd in de vertaling uit de Zangbundel (nr. 722, ‘Kroon Hem met gouden kroon’, zie ook Opwekking nr. 366) van Joh. de Heer. Het betreft een vertaling van de oorspronkelijke strofen 1, 3 en 4. Deze gedateerde vertaling wordt nog veel gezongen. Inmiddels zijn er een paar nieuwe vertalingen, maar die verwijderen zich m.i. eveneens wat ver van de krachtige en evocatieve Engelse tekst.
Mijn vertaling omvat alle zes strofen van de liedtekst zoals Bridges die in 1851 publiceerde.

Nieuwjaarslied

Geschreven in december 2021. Het lied is een vrije navolging van het gedicht ‘Zum neuen Jahr’ van de Duitse dichter Wilhelm Wackernagel. De melodie, die ik voor de liedtekst koos, heeft wortels in de vijftiende of zestiende eeuw. Mogelijk voert de melodie terug op een Duitstalige wereldlijk volkslied. Diverse melodievarianten werden vanaf het midden van de zestiende eeuw bij geestelijke liedteksten geplaatst. De huidige meest bekende versie is afkomst uit het liedboek As hymnodus sacers uit 1625. Felix Mendelssohn Bartholdy gebruikte een isometrisch en melodisch aangepaste versie in zijn oratorium Paulus. Deze versie staat in Angelsaksische landen bekend onder de naam ‘Breslau’. Desgewenst kan men ook de melodie ‘Tallis’ canon’ (vgl. Liedboek 243, O Heer mijn God, ook deze nacht) gebruiken.

Heer Jezus, denk aan mij

In februari 2009 maakte ik een evensong mee in King’s College Cambridge, waar ‘Lord Jesus, think on me’ als slothymne werd gezongen. Het lied bleef sindsdien bij me en in december 2020 maakte ik een zeer vrije vertaling.

De Heer zij hoog geprezen

Dit lied is een compleet nieuwe versie van een lied dat ik zo’n veertig jaar geleden schreef. Van die oude versie zijn slechts een paar regels blijven staan, de rest dateert uit december 2020.

Lied van dienstbaarheid

Dit lied werd in 2006 geschreven en kan bijvoorbeeld gezongen worden bij bevestiging van ambtsdragers.

O God die ons uit stof formeerde

Het lied heeft in de editie 2006 van het Gereformeerd Kerkboek gestaan. Luuk Sikkema maakte er een prachtige melodie bij.

Nabij u is het woord

Op 31 oktober 1992 vierde de vereniging ‘Evangelisatie & Recreatie’ van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) een lustrum. Het lied ‘Nabij u is het woord’ is op verzoek van deze vereniging gemaakt.

Het zaad zal vruchten dragen

In 1990 gaven de cantorij van de Theologische Universiteit o.l.v. Bob Vuijk en het jongerenkoor Vox Nova o.l.v. Rolf Drost een dubbelconcert in Utrecht en Kampen. Het concert wilde een voorbeeld zijn hoe kerkmuziek (waaronder nieuwe kerkliederen) kan functioneren in een orde van dienst van gereformeerde snit. Er was onder meer een gezongen lezing uit 1 Korintiërs 15. ‘Het zaad zal vruchten dragen’ is voor dit concert geschreven.

In de bundel Weerklank (gez. 67) gaat de liedtekst vergezeld van de melodie van ‘Wat zijn de goede vruchten’. Deze melodiekeuze is niet van mij en vind ik ook geen gelukkige. Indien men een alternatief voor de melodie van Petzold wenst, neme men die van Psalm 128.

Alles in allen zult Gij voor ons zijn

Dit lied is voor het tweede liturgiecongres dat de werkgroep Eredienst van de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten op 31 maart 1990 in Bunschoten-Spakenburg. Onderwerp van dat congres was de viering van het avondmaal.