O God die ons uit stof formeerde

2. Gij die ons kende voor wij waren
    Gij die ons riep bij onze naam,
    doe uw nabijheid ons ervaren
    in dit vergankelijk bestaan.
          refrein: Heer, als ons laatste….

3. De jaren gaan, de jaren komen.
    O cirkelgang van het bestaan
    waarin de mens is opgenomen:
    wat stof is, zal tot stof vergaan.
          refrein: Heer, als ons laatste….

4. Gij die het dodenrijk deed beven
    en voor ons opstond uit het graf,
    uw adem is ons nieuwe leven.
    Het rouwgewaad neemt Gij ons af.
           refrein: Heer, als ons laatste….

5. Gij Heerser over dood en leven,
    wat stof is, zal tot stof vergaan.
    Het wacht uw dag – het zal herleven.
    Gij zoekt wat is voorbijgegaan.
          refrein: Heer, als ons laatste….

6. Gij die ons kende voor wij waren,
    Gij die ons riep bij onze naam,
    wanneer geteld zijn onze jaren:
    noem ons bij onze nieuwe naam.
           refrein: Heer, als ons laatste….

tekst: Jan Smelik
melodie: Luuk Sikkema

Download powerpoint-versie

Download tekst in Word

Geluidsopname vers 1 & refrein