opleiding

27 november 1997 – Promotie Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Meer info over het proefschrift
Stellingen bij het proefschrift

1992-1996 – Onderzoeker in Opleiding bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Prioriteitsprogramma ‘De Nederlandse cultuur in Europese Context’.
Standplaats: Faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen.

22 maart 1991 – Doctoraal examen Muziekwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht (Letterenfaculteit).

1983-1991 – Studie Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

1982 – Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) te Rotterdam.

1980 – Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) te Zwolle.