Zingen en zeggen

Artikelen en columns op het gebied van liturgie en kerkmuziek

Steenwijk: uitgave in eigen beheer
192 blz. – geÏllustreerd
ISBN 978-90-824897-2-9
Eerste oplage: oktober 2018
Tweede oplage: oktober 2019
prijs: € 15,00 (plus € 4,50 verzendkosten)

bestelwijze
€ 19,50 (= incl. verzendkosten) overmaken op
NL06 INGB 0005 6541 39
t.n.v. J. Smelik te Steenwijk
vergeet niet uw adresgegevens te vermelden
!

‘Zingen en zeggen’  (‘singen und sagen’) – deze woorden gebruikte Maarten Luther om de nauwe band tussen zingen en verkondigen aan te duiden. De eredienst is niet de enige maar wel de centrale plek waar het evangelie in woord, toon en gebaar lofprijzend verkondigd wordt. Dit boek bevat artikelen en columns over uiteen­ lopende liturgische en kerkmuzikale onderwerpen.

inhoudsopgave

 1. Het votum in de kerkdienst
 2. Gebruik en ongebruik van liturgische formulieren
 3. De inzameling van gaven. Van giften in natura tot geven via een app
 4. Zingen en spelen bij brood en wijn
 5. De herkomst van bid- en dankdag voor gewas en arbeid
  Column: Ave Maria
 6. Op zoek naar een ‘betamelijke uitoefening van den openbaren Godsdienst’ rond 1816
 7. Luther en de muziek – toen en nu
  Column: ‘…liederen die de Geest u ingeeft…’
 8. Lotgevallen van psalm 130 ‘De profundis’
  Column: Spiegels en beelden waarin God zich toont
 9. ‘…daer machmen pauseren ofte ophouden…’ ‘Pauze’ in de Geneefse psalmen
 10. ‘Alsof ik de priesters van vroeger hoor’. De relatie tussen de Geneefse psalmmelodieën en het gregoriaans
 11. Het orgel in het vocale, liturgische oeuvre van Johann Sebastian Bach
 12. ‘Sey getrost / denn du bist mein’. Theologie en vroomheid in het motet ‘Fürchte dich nicht’ (BWV 228) van Johann Sebastian Bach
  Column: Mixturen als medicijn
 13. Het lied als bindmiddel. Liederen in zending en evangelisatie
 14. De suites ‘Kerstfeest’ van Jan Zwart
  Column: Dienaar op de orgelbank
 15. Zingen uit een bundel of vanaf een scherm?
  Column: Stilte als lofzang